Wednesday, 25 December 2013

ಮತ್ತೆ, ಹನಿಗಳು...!!

-೧-

ಸೂರ್ಯ
ಬರುವ ಮುನ್ನ,
ಮತ್ತು
ಮರಳುವ ಮುನ್ನ,
ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ
ನೊಸಲಿನಾಗಸದ ತು೦ಬ
ಅರಿಶಿಣ...,
ಕು೦ಕುಮ...,
ಭೂಮಿ... ಶಾಶ್ವತ ಮುತ್ತೈದೆ...!!

-೨-

ಚಳಿಗಾಲದ ಮು೦ಜಾವು,
ಹೊ೦ಬಿಸಿಲ ಬಿಸಿ ಮೈಯನಪ್ಪಿ,
ರೋಮಾ೦ಚನ..., ಒಳಗೊಳಗೆ ಪುಳಕ...
ಎದೆಯ ತಿದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೇರು...!
ಉರುಳುವ ಗಳಿಗೆಗಳೇ.., ಕೊ೦ಚ ತಾಳಿ..,
ಕನಸು ಬೇಯುತ್ತಿವೆ..,
ಉ೦ಡು ಹೋಗಿ...!!

-೩-

ಉತ್ತಿಲ್ಲ,
ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ,
ನೀರು ಹಣಿಸಿಲ್ಲ,
ವಸ೦ತ ಬೀಸಿದ
ಗಾಳಿಗೆ,
ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮೊಳೆದಿದೆ ಬೀಜ...!!
ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು..., ಹೊಸ ವರುಷ...!!

-೪-

ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ಕಡೆಗಿನ
ಪಯಣ ಮುಗಿದಿದೆ...
ಹರಿದ ತೊರೆ, ಒಣಗಿದೆ...
ಅದರ ಹರಿವಿನ ಪಾತ್ರ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು...!!
ತಳದ ಬ೦ಡೆಯ
ಸ೦ದಿ ಸ೦ದಿಯಲ್ಲಿ,
ಒಸರೊಡೆದಿದೆ ಹಸಿರು...!!
ಚಿಗುರು ಚಿಗುರಿನಲ್ಲೂ,
ಕ೦ಡಿದೆ ಹಣತೆಯ ಬೆಳಕು...!!

Friday, 27 September 2013

ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಬೆಳಗಿಗಿ೦ತ ಇಷ್ಟ...!!

ರಾತ್ರಿ
ನನಗೆ
ಬೆಳಗಿಗಿ೦ತ ಇಷ್ಟ...!!

ಈ ರಾತ್ರಿಯೆ೦ಬುದು
ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದರೂ,
ಹಗಲ ಲವಲವಿಕೆಯ ಬದಲು
ಮೌನ ಮುಸುಕಿದ್ದರೂ,
ಗೂಬೆ, ನರಿ-ನಾಯಿಗಳ
ಊಳಿಡುವ ಮಲಿನ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದರೂ,
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಅರಳುವ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೆಲ್ಲುಸಿರ
ಪಿಸುಮಾತಿನಿ೦ದಾಗಿ,
ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಬೆಳಗಿಗಿ೦ತ ಇಷ್ಟ...!!

ಭೂಮಿ ತನ್ನ
ಹೆರಳ ಮಾಲೆಯ ಸರಿಸಿ,
ಹರಡಿದ ನೆರಳು-ಇರುಳು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದರೂ,
ನನ್ನ ನಿನ್ನೆದೆಯ
ಒಳಗೆ ಹೊಳೆವ
ಮಿಣುಕು ಬೆಳಕ
ತೋರುವವಕಾಶ ಆಕಾಶ ಈ ರಾತ್ರಿ...!!
ಹೀಗಾಗಿ,
ಈ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಬೆಳಗಿಗಿ೦ತ ಇಷ್ಟ...!!

ಹಗಲಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವ
ಅದು, ಇದು, ಮತ್ತದೂ...
ಅವ, ಇವ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನೂ....
ಒ೦ದೇ ಬಣ್ಣದವರಾಗಿ,
ಒ೦ದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತ,
ಒ೦ದಾಗುತ್ತಾರೆ...
ಅದಕ್ಕೇ,
ಈ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಬೆಳಗಿಗಿ೦ತ ಇಷ್ಟ...!!

Saturday, 21 September 2013

ಹೀಗೆ ಒ೦ದಷ್ಟು ಹನಿಗಳು...

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ
ನನ್ನ ಕನಸು ರಸ್ತೆ ತು೦ಬ
ಮೈಚಾಚಿ ಮಲಗಿತ್ತು...
ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿದವರೆಲ್ಲ
ಸ್ಪರ್ಷಿಸಿ ಕನಸ ಪಡೆದುಕೊ೦ಡರು...
ಇ೦ದು,
ಅವರ ಕನಸಿನ ನನಸಿನಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೇನೆ....

***********************************

ಇದು ನಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ...
ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು...
ಹಾಗೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೂ...
ಒಮ್ಮೆ, ಇದೇ ರಸ್ತೆ
ನನ್ನನ್ನ ಎಡವಿ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು...
ಬಿದ್ದರೆ, ಮರಳಿ ಎದ್ದು ಸಾಗುವ
ತಾಕತ್ತು ನನಗಿದೆ
ಎ೦ಬುದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತದಕ್ಕೆ....

************************************

ಕಡಲತಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ
ತೆ೦ಗಿನಮರದ ಗರಿಗೆ
ಸಾಗರಿಯ ಸ್ಪರ್ಷಿಸುವ ಆಸೆಯಾಯಿತು...
ಮರ ಬಾಗಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿತು...
ಬಾಗಿ ತನ್ನ ಬಿ೦ಬವನ್ನು
ಸಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಕೊ೦ಡಿತು...
ಆದರೆ, ಪೂರ್ತಿಯಗಿ ಬಾಗಿ
ಸಾಗರಿಯ ಮುಟ್ಟಲಾಗಲಿಲ್ಲ...
ಇ೦ದು, ಸಾಗರಿಯನ್ನು ತನ್ನ
ಕಾಯೊಳಗೆ ತು೦ಬಿಸಿ
ತನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದೆ...

*************************************

Thursday, 4 July 2013

ನನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ....

ನನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ
ಅ೦ತ ಅ೦ದಾಗ,
ಭಯಭೀತರಾದವರೇ ಹೆಚ್ಚು....

"ಅ೦ಥದ್ದೇನಾಯ್ತು ಮಾರಾಯಾ..!!"
ಎ೦ದವರೇ,
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ
ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬವನ್ನು,
ಗಢಸು ಹಗ್ಗವನ್ನು,
ಇಲಿ ಪಾಷಾಣವನ್ನು,
ಇದ್ದೊ೦ದು ಸೀಲಿಂಗ ಫ್ಯಾನನ್ನೂ
ಕಿತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ...

ಆಗಲೂ ನಾ ಅನ್ನುವುದಿಷ್ಟೆ..,
ನನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ....

ಹಿರಿಯರಾದವರು ಬ೦ದು
"ಈ ಮಹಾನಗರಿಯೇ ಹೀಗೆ...!,
ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಗಿ೦ತ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ...,
ನನ್ನ ಈ ಬೆರಳು ಹಿಡಿ,
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡಿ..,
ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಿನಗೆ ಕಳೆಯಬಿಡಲ್ಲ.."
ಅ೦ತ ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತ,
ನಾ ಅವರ ಬೆರಳು ಹಿಡಿಯದಿದ್ದಾಗ,
ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಅವರೇ ಹಿಡಿದು
ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ...

ಆಗಲೂ ನಾ ಅನ್ನುವುದಿಷ್ಟೆ..,
ನನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ....

ನಾ ಹೀಗೆ೦ದಾಗಲೆಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದವರೆನ್ನುವವರೆಲ್ಲ ಬ೦ದು,
ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನೂ
ಸುತ್ತುವರೆದು
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು
ಕಳೆದುಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ....!!

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು
ನನಗೆ ನೆಟ್ಟವೇ....,
ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಿವಿಗಳು...!!

ಏನ೦ತ ಹೇಳಲಿ...,
ಇವರಿಗಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ...!!

ನನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ
ಅ೦ದದ್ದು,
ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾಗಲಿಕ್ಕೆ...
ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದೊ೦ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ...!!

Thursday, 27 June 2013

ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

-೧-

ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ೦ತೆ,
ದೀಪವು ಎಲ್ಲಿ ಆರಿಬಿಡುವುದೋ
ಎ೦ದು,
ಪತ೦ಗದ ವ್ಯಾಕುಲತೆ
ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು....


-೨-

ಈಗೀಗ,
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ
ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು...,
ಆದರೆ,
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯೇ
ಅವುಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು
ಹೆಚ್ಚು....!!


-೩-

ಕಾದ ಕಾವಲಿಯ ಮೇಲೆ
ಕಾರ್ನ್ ಪಾಪ್ ಆದ೦ತಲ್ಲ
ಕನಸುವುದು,
ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು
ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಯಾಗುವ ರೀತಿ,
ಕನಸು....


-೪-

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಬೆಳಕು
ಮುಟ್ಟುವ ಕೊನೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿ,
ಮತ್ತು ಅದರಿ೦ದ,
ನನ್ನ ನೆರಳು ಶುರುವಾಗುವ
ಬಿ೦ದುವಿನಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ...


-೫-

ಬೆಳಕಿನ
ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯ೦ತೆ ಕಾಣುವ,
ರಾತ್ರಿ ಬಾ೦ದಳಕ್ಕೆ,
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚ೦ದ್ರ ತೂಬು....