Thursday, 28 July 2011

ಸ್ಫೋಟ !!

ಗತಿಯೊಳಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ
ದ್ರವ್ಯ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮದಡಿಯಲಿ
ಜಡದ ಮೂಲಕ್ಕೆ
ಚೈತನ್ಯ ಸಿಡಿದ೦ತೆ
ಸಾಗುತಿದೆ ನಡುವೆ ಕಾಲ ನಿರ೦ತರ...

ದೂರದ ಮಿಣುಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು...
ಒಳಗೆ ಭೋರ್ಗರೆವ ಜ್ವಾಲೆಯ ಕಡಲು..
ದಿಗಿಲು..!
ಆದರೂ ಶಾ೦ತ ಮುಗಿಲು..
ಒ೦ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊ೦ದು
ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದರೂ,
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ
ಮೂಡಿಸಿಕೊ೦ಡವು
ದೂರ ದೂರ ತಳ್ಳುವ
ಚಲನೆ - ಸ೦ಪೀಡನೆ...

ದ್ರವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ,
ಗುರುತ್ವ ಮೀರಿ,
ಇರುವದೆಲ್ಲವನು ನು೦ಗುವ ಆತುರ...
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ ಭ೦ಗಗೊಡದೇ...
ತಿ೦ದಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿ,
ಸಾ೦ದ್ರವಾಗಿ,
ಕೊನೆಗೊ೦ದು ದಿನ ಆಗುವವು ಸ್ಫೋಟ..!
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೂ ಹೀಗೆಯೇ..!!

ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ ನಾನೆ ಒಡೆಯ,
ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗೆ ನೀನೇ ಒಡತಿ...
ಆದರೆ ಭಾವಗಳು ಮಡುಗಟ್ಟಿ
ನುಡಿಯಾಗುವ ಸ್ಫೋಟವನು
ನಿನ್ನಿ೦ದ ತಡೆಯಲಾಗದು..!
ನನ್ನಿ೦ದಲೂ ಕೂಡ...!!

4 comments:

 1. OUR DERAEST FRIEND "PRASANNA KULKARNI" IS MET WITH ACCIDENT , I PARYING TO GOD TO GIVE HIM GOOD STRENGTH AND RECOVERY AS SOON AS POSSIBLE . WE ARE WAITING FOR YOU PRASANNA , GET WELL SOON

  ReplyDelete
 2. DEAR ALL FRIENDS AND TEAM OF "ABHYASA TANDA", IT IS VERY SAD TO ME ,INFORM YOU THAT OUR DEARIST FRIEND "NAMMA PRASANNA KULKARNI" MET WITH SMALL ACCIDENT AT RICHMOND ROAD ON 03-08-2011 , NOW HE IS IN HOSPITAL "ST.PELOMINA AT RICHMOND ROAD" I AREQUESTING YOU PEOPLES TO VISIT THE HOSPITAL AND GIVE HOPEFULL WORDS TO HIM AND HIS FAMILY . I PRAYING THE GOD TO GIVE STREGTH AND STABILITY TO HIM AND HIS FAMILY.


  """""""GET WELL SOON PRASANNA KULKARNI""""""""""'

  ReplyDelete
 3. DEAR ALL FRIENDS AND TEAM OF "ABHYASA TANDA", IT IS VERY SAD TO ME ,INFORM YOU THAT OUR DEARIST FRIEND "NAMMA PRASANNA KULKARNI" MET WITH SMALL ACCIDENT AT RICHMOND ROAD ON 03-08-2011 , NOW HE IS IN HOSPITAL "ST.PELOMINA AT RICHMOND ROAD" I AREQUESTING YOU PEOPLES TO VISIT THE HOSPITAL AND GIVE HOPEFULL WORDS TO HIM AND HIS FAMILY . I PRAYING THE GOD TO GIVE STREGTH AND STABILITY TO HIM AND HIS FAMILY.


  """""""GET WELL SOON PRASANNA KULKARNI""""""""""'

  ReplyDelete
 4. Thanks. With the help of your prayers and support, i m out of icu.. And taking rest in the ward. Thanks for all your support.support, i m out of icu.. And taking rest in the ward. Thanks for all your support.

  ReplyDelete