Thursday, 21 April 2011

ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ...

ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೭ ರ೦ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್, ಎಸ್. ವೆ೦ಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮ೦ಜರಿಯ ಅರಣ್ಯಪರ್ವದ ೮ನೆ ಸ೦ಧಿಯ ಕೆಲ ಭಾಗವನ್ನು (ಊರ್ವಶಿಯ ಸುಮನೋಹರ ಭಯ೦ಕರ ಪ್ರಣಯದಿ೦ದ ಅರ್ಜುನ ಪಾರಾದುದು) ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅ೦ದಿನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊ೦ದಿಕೆಯಾಗುವುದು ಎ೦ಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
(ಚಿತ್ರಗಳು: ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗೋಪಿನಾಥರಾವ್)

1 comment:

  1. OUR DERAEST FRIEND "PRASANNA KULKARNI" IS MET WITH ACCIDENT , I PARYING TO GOD TO GIVE HIM GOOD STRENGTH AND RECOVERY AS SOON AS POSSIBLE . WE ARE WAITING FOR YOU PRASANNA , GET WELL SOON

    DEAR ALL FRIENDS AND TEAM OF "ABHYASA TANDA", IT IS VERY SAD TO ME ,INFORM YOU THAT OUR DEARIST FRIEND "NAMMA PRASANNA KULKARNI" MET WITH SMALL ACCIDENT AT RICHMOND ROAD ON 03-08-2011 , NOW HE IS IN HOSPITAL "ST.PELOMINA AT RICHMOND ROAD" I AREQUESTING YOU PEOPLES TO VISIT THE HOSPITAL AND GIVE HOPEFULL WORDS TO HIM AND HIS FAMILY . I PRAYING THE GOD TO GIVE STREGTH AND STABILITY TO HIM AND HIS FAMILY.


    """""""GET WELL SOON PRASANNA KULKARNI""""""""""

    ReplyDelete